سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد احمدی عدلی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
حسن ثابت عمل – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در تونلسازی های مکانیزه EPBM برای ایجاد ماهیت فیزیکی ویژه در خاکهای حفاری شده از برخی مواد افزودنی در اشکال گوناگون استفاده می شود. از جمله مواد افزودنی بدین منظور که در این پژوهش هم مورد استفاده قرار گرفته کف می باشد. از سویی دیگر در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکهای اصلاح شده فیزیکی با استفاده از آزمایش برش مستقیم غالبا به دلیل در دسترس نبودن دستگاه برش مستقیم بزرگ از دستگاه برش مستقیم کوچک با ابعاد ۶X6 استفاده می شود. در ین پژوهش آزمایشات برای تامین چهار هدف زیر برنامه ریزی شدند. اولا بررسی اثر انجام اصلاح فیزیکی بر روند تغییرات مقاومت در طول آزمایشات برش مستقیم. ثانیا بررسی تاثیر انجام اصلاح فیزیکی بر پارامترهای اصلی مقاومت برشی خاکها. ثالثا مقایسه نتایج بدست آمده از دو مورد اخیر برای آزمایشات برش کوچک و بزرگ و رابعا تشخیص چگونگی تاثیر پارامترهای اصلی اصلاح فیزیکی بر روی پارامترهای مقاومت برشی. بنابر یافته های این تحقیق به نظر می رسد که نتایج C و Fi حاصل از آزمایشات برش بزرگ بر روی خاکهای اصلاح شده غالبا بزرگتر از نتایج حاصل از آزمایشات برش مستقیم کوچک است. البته در محیط های اصلاح شده فیزیکی با کف این تغییر در مقاومت قدری بیشتر از حالت اصلاح نشده است و تقریبا تابعی از میزان کف تزریقی می باشد.