سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی خالقی – دانشجوی دکتری مکانیک- دانشکده مهندسی فردوسی مشهد
محمود پسندیده فرد – دانشیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی فردوسی مشهد
مجید ملک جعفریان – دکتری – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بیرجند
علیرضا تیمور تاش – دکتری- استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی فردوسی مشهد

چکیده:

اصولا جریان آشفته شتاب‌دار دارای ماهیتی بسیار پیچیده است که رفتار مشاهده شده از آن اغلب در هیچ نوع جریان غیر شتاب‌داری ملاحظه نمی‌شود. در این تحقیق عملکرد مدل‌های یک، دو و سه‌بعدی مدل آشفتگیبرای جریان شتاب‌دار درون لوله مورد بررسی قرار گرفت و جهت محک نتایج عددی از نتایج آزمایشگاهی موجود استفاده گردید. در این جریان رینولدز اولیه ۷۰۰۰ بوده که در مدت ۵ ثانیه به ۴۵۲۰۰ می‌رسد. سیال عامل آب می‌باشد. نتایج مبین این واقعیت هستند که تاثیر ابعاد حل برای مشخصه‌های اصلی جریان نظیر سرعت محوری، نوسانات سرعت، انرژی آشفته، شدت آشفته و… نسبت به زمان و پیچیدگی ابعاد بیشتر قابل اغماض است. هرچند در برخی مشخصه‌ها مثل انرژی جنبشی آشفته نتایج حل یک بعدی بر نتایج تجربی منطبق‌تر است.