سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن توکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
عبدالسلام پیری – کارشناسان اداره کل منابع طبیعیاستان ایلام
سید رضا احمدی – کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام
مهرداد کهزادیان – کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام

چکیده:

کشور ما به دلیل موقعیت خاص خود واجد انواع فرسایش ابی و بادی می باشد یکی از مهمترین مناطق از نظر فرسایش بادی ، جنوب غرب کشور می باشد در جنوب استان ایلام و در شهرستان دهلران فرسایش بادی در حال فزونی بوده و به یکی از دغدغه ها برای مسئولین ملی و استانی تبدیل شده است هرچند در سالهای اخیر سعی شده است اقداماتی برا یکنترل و گسترش آن انجام شود برای رسیدن به این مهم اقدامات و طرحهای مهمی درگذشته انجام و طرحهای دیگری نیز در حال اجرا می باشند این طرحها عمدتا شامل طرحهای جنگلکاری ، و مرتعداری می باشد که در بعضی از نقاط منطقه اجرا شده و به دلیل گستردگی در اکثر منطقه هنوز عملیاتی انجام نشده است با توجه به اینکه هنوز طرح جامعی برای ارزیابی طرحهای اجرا شده انجام نشده است دراین تحقیق اثرات اجرای جنگلکاری با گونه های کهور استبرق، کنار و اتریپلکس بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند درصد رس، سیلت، شن، درصد مواد الی، فسفر ، پتاسیم ، اسیدیته و هدایت الکتریکی در مقایسه با منطقه شاهد که هیچگونه عملیاتی در آن انجام نشده از روش ازمون t بررسی شده است