سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام قائم مقامیان – کارشناس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی مدیریت آبخیزداری سازمان جه
کرامت میجانی – کارشناس ارشد بیابان زدائی و عضو اداره مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان
مهدی شهسواری – مدیر آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
محمدرضا توکلی – کارشناس مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

چکیده:

منطقه چاه قلعه سیرجان در کیلومتر ۴۵ جاده سیرجان – بندر عباس و در محدوده جغرافیایی ۲۹ درجه و ۷ دقیقه و ۱۳ ثانیه الی ۲۹ درجه و ۹ دقیقه و ۳۹ ثانیه عرض شمالی و ۵۵ درجه و ۳۷ دقیقه و ۱۱ ثانیه الی ۵۵ درجه و ۴۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه طول شرقی واقع شده است . در منطقه مذکور ۱۷۰۰ تشتک در مساحتی حدود یکصد هکتار توسط مدیریت آبخیزداری جهاد کشاورزی استان کرمان اجرا گردیده است که در این مقاله تغییرات عواملی چون فرسایش و تلفات خاک ، افزایش نفوذ آب و پوشش گیاهی که از اهداف مهم این طرح به شمار میرود ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .در ارزیابی های انجام شده در منطقه چاه قلعه سیرجان ، قبل و بعد از اجرای عملیات مذکور میزان فرسایش و تلفات خاک به مقدار۲۲/۰۲ تن در هکتار در سال کاهش داشته است ، مقدار نفوذ آب ناشی از نزولات جوی که عمدتا باران میباشد به میزان ۴۳/۵میلیمتر در سال افزایش پیدا کرده و همچنین با توجه به کاشت نهال انجیر و بادام در تشتکها و اقدامات حفاظتی و مدیریتی صورت گرفته تولید مراتع(بیده خشک) ۴۵ کیلوگرم در هکتار افزایش پیدا کرده است.