سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – مربی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل طالبی خانمیری – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه برای نگهداری سوخت تجهیزات پرنده به جای استفاده از مخازن فلزی از مخازن لاستیکی تقویـت شـده بـا منسوج استفاده می شود . این مخازن از یک ساختار کامپوزیتی متشکل از چندین لایه ب رخوردارند که مهمتـرین قسمت این ساختار لایه لاستیکی آن میباشد . در این مقاله بـا بررسـی کامپونـدهای مختلـف بـر پایـه NBR و مقایسه خواص آنها با خو اص استاندارد، فرمولاسیونی جهت سـاخت لایـه هـای لاسـتیکی سـاختار مزبـور ارائـه میگردد .