سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی اعلمی – عضو هیئت علمی گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
یوسف داداش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشگاه آزاد مهاباد و سرپرست گروه آب شرک
کامران صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشگاه تبریز و کارشناس گروه آب شرکت مهن

چکیده:

رودخانه ها در طول عمر خود در مسیر جریان از نظر مشخصه های هندسی و راستای جریان به تکامل رسیده که می توان گفت این حالت ، تعادل رودخانه است . از نظر ریخت شناسی رودخانه ، این وضعیت تعادل در اثر سیلاب و یا با عوامل دیگری چون فرسایش ، رسوب گذاری و … تغییر پذیر می باشد . چون اکثر سازه های هیدرولیکی و سازه های عمرانی اهم از مناطق مسکونی ( روستاها ) و مناطق کشاورزی مجاور به بستر رودخانه ها احداث می شوند لذا جهت بهسازی و اصلاح بستر رودخانه برای تثبیت راستا و جریان مناسب اقدامات زیادی صورت می گیرد . در این
مقاله با توجه به امکان دسترسی به داده های قبل و بعد از اصلاح مسیر و بستر رودخانه کوجنق در استان آذربایجان شرقی سعی شده است تاثیر ایجاد سازه های حفاظتی طولی و عرضی ۱۱۲) اپی و دایکی به طول ۴ کیلومتر در ساحل راست رودخانه کوجنق ) توسط فرمول های تجربی و مدلسازی درنرم افزار HEC-RAS بررسی شود . در این مقاله براساس مطالعات محلی از مسیر اصلاح شده عوامل تخریب سازه های یادشده بررسی شده و در مدل سازی منظور شده است . ضمنا مزیت های دیگر احداث این سازه همچون امکان کشاورزی و اسکان در سواحل آزاد شده نیز بحث شده است .