سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
میترا رموک – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

بطور کلی کاربری زمین به مفهوم نوع استفاده از سطحاراضی یک شهر است لذا باید به این نکته توجه داشت، که هرچه میزان توزیع کاربری های مختلف در سطح یک شهر از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد به طور مستقیم بر بهبود وضعیت آمد و شد در سطح شهر و سطح سرویس معابر موثر بوده و پیامدهایی همچون تقلیل هزینه های جاری نظیر هزینه های زیست محیطی را، هم برای ارائه دهندگان سیستم های حمل و نقل و هم برای استفاده کنندگان از سیستم مذکور به همراه دارد. در این مقاله، تاثیر احداث نمایشگاه بین المللی جدید در اراضی شهر آفتاب بر روی آلودگی هوا در قالب یک مطالعه موردی ارائه شده است. پس از شبیه سازی محل استقرار نمایشگاه جدید، شاخص های آلودگی هوا توسط نرم افزار EMME/2 مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت گزینه هاتی مختلف جهت کاهش آلودگی هوا پس از احداث نمایشگاه در محل جدید با یکدیگر مقایسه و گزینه برتر انتخاب شده است.