سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده فهیمه بنی هاشمیان – بخش فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
سحر فیلی – بخش فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
مجید تراز – بخش فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا فرهی مقدم – بخش فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرناهم محوری برمدهای میکروحلقه پرداخته شده است باری این مهم اختلال نا هم محوری به ضریب شکست میکروحلقه نسبت داده شده است واستفاده ازمعادلات ماکسول معادله موج ناهمگن رابرای میدانهای حاکم برمیکرو حلقه درپی خواهد داشت درادامه جاگذاری تابع اختلال شناخته شده مدها و میدانهای میکروحلقه هم محور درمعادله موج ناهمگن و استفاده ازروش تابع گرین منجر به حل معادله موج ناهمگن خواهد شد بدین ترتیب اثراین اختلال برمدها میدانها و فاکتور کیفیت این نوع مشددها مشخص می شود .