سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شبگرد – استادیار گروه مهندسی ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
حامد کاکولوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه
بابک سعدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه

چکیده:

دراین تحقیق باترکیب دو فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM) و ماشینکاری با ارتعاشات آلتراسونیک (USM)، ماشینکاری فولاد جوشکاری(FW4) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طی آزمایشات صورت گرفته، با تغییر پارامتر‌های ورودی فرآیند (زمان روشنی پالس و شدت جریان جرقه) در دو حالت ماشینکاری تخلیه الکتریکیبا و بدونارتعاشات آلتراسونیک قطعه‌کار معلوم گردید در زمان‌های روشنی پالس کم، نرخ بار ‌برداری (MRR) در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با ارتعاشات آلتراسونیک قطعه‌کار(US-EDM)تا چهار برابر بزرگتراز فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی بدون ارتعاشات آلتراسونیک قطعه‌کار است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می‌دهند در زمان های روشنی پالس بیشتر، ارتعاشات آلتراسونیک قطعه کار نه‌تنها موجب افزایش نرخ باربرداری نمی‌شود، بلکه به‌مقدار کمی موجب کاهش آن می‌گردد.