سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

البرز فتحی یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشگاه صنعتیاصفهان

چکیده:

امروزه اتصالات غیر مشابه فولادهای زنگنزن به طور گستردهای در صنایع مختلف رواج یافته اند. این اتصالات به دلیل چالشهای پیش رو همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند. در این پژوهش تاثیرمیدان مغناطیسی بر خواص خوردگی و سختی منطقه جوش غیرمشابه فولاد زنگنزن ۳۱۶ به فولاد زنگنزن ۴۲۰ مورد بررسی قرار گرفت. روش جوشکاری با الکترود دستی SMAW) و الکترود ۳۰۹ E برای این منظور انتخاب شدند. برای ایجاد میدان مغناطیسی از یک سیم پیچ در زیر قطعه کار استفاده شد و با اعمال اختلاف پتانسیل ۱۲ و ۲۴ ولت به سیم پیچ نمونهها جوشکاری شدند. سپس از نمونه ها پروفیلسختی گرفته شد و برای مطالعه رفتار خوردگی، نمونه ها تحت آزمایشات خوردگی پلاریزاسیون تافل قرار گرفتند. آزمایش های سختی سنجی نشان داد که با افزایش شدت میدان مغناطیسی، سختی در فلزجوش افزایش یافته است. همچنین به دلیل همگن شدن ساختار در حوضچه با اعمال میدان مغناطیسی مقاومت خوردگی بهبود یافت.