سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

البرز فتحی یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهر
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه اتصالات غیر مشابه فولادهی زنگ نزن به طور گسترده ای در صنایع مختلف رواج یافته اند. در این پژوهش تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص خوردگی و سختی منطقه جوش غیر مشابه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ به فولاد زنگ نزن ۴۲۰ مورد بررسی قرار گرفت. روش جوشکاری با الکترود دستی (SMAW) و الکترود E306 برای این منظور انتخاب شدند. برای ایجاد میدان مغناطیسی از یک سیم پیچ در زیر قطعه کار استفاده شد و با اعمال اختلاف پتانسیل ۱۲ و ۲۴ ولت به سیم پیچ نمونه ها جوشکاری شدند. سپس از نمونه ها پروفیل سختی گرفته شد و برای مطالعه رفتار خوردگی، نمونه ها تحت آزمایشات خوردگی پلاریزاسیون تافل قرار رگفتند. آزمایشهای سختی سنجی نشان داد که با افزایش شدت میدان مغناطیسی، سختی در فلز جوش افزایش یافته است. همچنین به دلیل همگن شدن ساختار در حوضچه با اعمال میدان مغناطیسی مقاومت خوردگی بهبود یافت.