سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک کاشانی زاده –
مهدی احسان –

چکیده:

وجود استراتژیهای مختلف تولید در بازار برق برای افزایش سود حاصل از فروش انرژی الکتریکی همواره مورد توجه بوده و از آنجایی که در پاره ای از موارد استفاده از آنها توسط یک تولید کننده می تواند بازار و قیمت تعادلی را تحت تاثیر قرار داده ، موجب ایجاد انحصاردر بازار رقابتی شود بنابراین پیش بینی و کنترل استراتژیهای تولید کنندگان از سوی ISO بسیار حائز اهمیت می باشد تا با استفاده از متدهایی نظیر اعمال قوانین مانع از ایجاد قدرت انحصاری(Market power) در بازار شود.در این مقاله سعی بر آن است تا با تشبیهبازار تولید به یک بازی رقابتی دارای برد وباخت با استفاده از تئوری بازی،استراتژیهای تولید کنندگان را شبیه سازی کرده و این اثر را روی قیمت ،عرضه و سود هر تولید کننده در یک شبکه نمونه با مقایسه دو حالت عدم محدودیت خطوط و در نظر گرفتن محدودیت خطوط بررسی شود.در چنین شرایطی ، وجوئ محئوئیتهای شبکه باعث خواهئ شد تا استراتژیهای متفاوتی را از یک تولید کننده در قیمت ثابت شاهد باشیم.