سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پور – استادیار گروه ساخت و تولید گروه ساخت و تولید، دانشکده مکانیک، دانشگاه
مهدی ابوالقاسمی فخری – دانش آموخته رشته ساخت و تولید گروه ساخت و تولید، دانشکده مکانیک، دانش

چکیده:

در صنعت مدرن امروزی، ساخت سریع و با راندمان بالای قطعات و قالبهای پیچیده یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. مسیر حرکت ابزار یا استراتژی ماشینکاری روی کیفیت ماشینکاری اینگونه قطعات تاثیر زیادی دارد. در سیستمهای CAM برای ایجاد مسیر حرکت ابزار، استراتژی های مختلفی بکار گرفته می شود. در این مقاله تاثیر دو استراتژی مهم ماشینکاری یعنی روش constant z و raster بر روی زمان ماشینکاری و کیفیت سطح ماشینکاری شده قطعات انحنادار بررسی شده است. در این بررسی بطرق عملی و تجربی نشان داده شده است که در فرزکاری قطعات انحنا دار ، نوع استراتژی، زاویه انحنا و مقدار step بر روی صافی سطح و زمان ماشینکاریتاثیر دارند بطوری که برای سطوح با زاویه کمتر از ۴۵ درجه روش raster و برای زوایای بیشتر از ۴۵ درجه روش پله ای مناسب تر می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در سیستمهای CAM برای انتخاب استراتژی مناسب در ساخت قالبها بکار برده شود.