سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد هاشمی اصفهانیان – استادیار، دانشگاه شهرکرد؛دانشکده فنی
سعید مهدیه – دانشجو، دانشگاه شهرکرد؛ دانشکده فنی
بهروز ریاحی بنی – دانشجو،دانشگاه شهرکرد؛ دانشکده فنی

چکیده:

در مقاله حاضر تاثیر استفاده از انواع پنجره های با فناوری جدید، بر روی پارامترهای زیر، در یک ساختمان نمونه مسکونی در چند شهر نمونه مهم از اقلیم های مختلف آب و هوایی کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت: میزان انرژی مصرفی گرمایشی و سرمایشی سالانه و معادل مجموع آنها، حداکثر نرخ بار سرمایشی و گرمایشی لحظه ای در بحرانی ترین شرایط این پنجره ها دارای دو نوع اصلی با قاب آلومینیومی و پی وی سی ، و انواع شیشه ها و پوشش روی آنها بودند.سپس با توجه به اختلاف قیمت انواع پنجره و بهای نرخ گاز و برق مصرفی ، زمان بازگشت سرمایه حاصل از تغییر نوع پنجره با توجه به نرخ انرژی مصرفی مشخص می شود. زمان نسبتاً کوتاه بازگشت سرمایه(کمتر از ۴سال در بدترین حالت و حدود چند ماه در اکثر حالات) نشانگر میزان لزوم توجه به تغییر نوع پنجره ها در ساختمان های مسکونی کشور و انتخاب آن برای هر اقلیم ایران می باشد.