سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم معنوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد، بخش فنی مهندسی دانشگاه ترب
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسیاثر میدان های الکترومغناطیس بر ایجاد رسوب در مبدلهای حرارتی میباشد. غلظت یونهای آب مورد استفاده در این آزمایش ۱۵۲۰ppm می باشد که با سرعت ۰/۵m/s در درون لوله در جریان است. در مجموع دو سری تست یکبار بدون اعمال میدان مغناطیس و یکبار با اعمال میدان مغناطیس به مدت ۶۰ ساعت انجام شد که عکسهای SEM از رسوبات هر تست تایید کننده اثر مثبت استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی است. کریستالهای رسوب با اعمال میدان الکترومغناطیس به صورت خوشه ای از کریستال های بیضوی شکل هستند در حالیکه رسوبات بدون اعمال میدان بصورت آراگونیت سوزنی شکل چسبنده و چگال هستند.