سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامبیز جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، قطب تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شریف
محمدبهشاد شفیعی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، قطب تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شریف
یداله سبوحی – استاد دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
نریمان جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله نتایج تجربی آزمایش بر عملکرد گرمایی یک میکرولوله حرارتی نوسانیMPHP) ارائه گردیده است. جهت انجام آزمایشات از یک لوله موئین مسی با قطر خارجی ۱/۵میلی متر و قطر داخلی ۵۰۸ میکرون که تا کنون یکی از کوچکترین قطرهای هیدرولیکی گزارش شده می باشد، استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد حرارتی میکرو لوله حرارتی در آزمایشات سه سیالمتفاوت شامل اتانول، آب خالص و نانوسیال نقره با درصد حجمی % ۲ با نسبت های پرشدگی ۲۰% , ۴۰ % , ۶۰% , ۸۰% به کارگرفته شده است. بدین منظور میکرولوله حرارتی تحت توان های ورودی متغیر از ۱۰ تا ۷۰ وات قرار داده شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که سیال عامل اتانول و آب خالص در نسبت پرشدگی % ۴۰ دارای بهترین عملکرد حرارتی بوده و در توان های بالا سیال عامل اتانول در مقایسه با آب خالصاز مقاومت حرارتی پایین تری برخوردار است. نتایج نشان می دهد که نانو سیال نقره در نسبت پرشدگی % ۶۰ دارای بهترین عملکرد حرارتی بوده و نیز در مقایسه با آب خالص واتانول در کلیه نسبت های پرشدگی به غیر از % ۲۰ از مقاومت حرارتی پایین تری که کاملا محسوس می باشد برخوردار است