سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا دهنویه – دانشجوی Ph.D. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کارشناس مرکز ملی تحقیقات علوم
سمیه نوری حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
محسن جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شیلان دولت یابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

نهضت مشتری گرایی امروزه همه سازمان های تولیدی و خدماتی که خواهان بقاء و ادامه رقابت هستند را دربرگرفته است، امروزه رسالت و مأموریت هر سازما ن و مخصوص اً سازمان های خدماتی، پاسخ به اهداف ذینفعان آنها و خصوص اً مشتریان آنها می باشد .