سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزانه السادات بیابانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بوعلی سینا
علیرضا حسین پور – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
حسین شریعتمداری – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فسفر از عناصر پر مصرف مورد نیاز برای رشد گیاهان محسوب می شود از این رو انجام مطالعات پیرامون وضعیت این عنصر در خاک ها حائز اهمیت می باشد . کمبود فسفر در برخی خاک ها
مشاهده می شود که این کمبود معمولا با مصرف کودهای فسفری برطرف می گردد . امروزه مصرف کودهای فسفر که منجر به تجمع فسفر در خاک های زراعی می گردد رو به پیشرفت می باشد (۷)
مصرف کودهای شیمیایی به اندازه لازم هم از جنبه های زیست محیطی و هم از نظر تغذیه و سلامت گیاه مهم می باشد . دینامیک فسفر در خاک و واکنش این عنصر با ذرات خاک از عوامل موثر بر
رهاسازی فسفر در محلول خاک می باشند (۲ و ۵) مطالعه آزاد شدن فسفر در خاک با توجه به زمان از جمله مطالعات مفیدی است که به مدیریت بهتر اراضی زیر کشت کمک می کند (۶) سینتیک رهاسازی فسفر از خاک ها و توانایی مدل های سینتیکی در توصیف آزاد شدن فسفر از خاک توسط چندین محقق مورد بررسی قرار گرفته است (۱ و ۳ و ۴ و ۹ ) با این حال گزارشات اندکی پیرامون رهاسازی فسفر از خاک های کود داده شده ( کود فسفر ) در دست می باشد . در تحقیق حاضر، روند رهاسازی فسفر از خاک های تیمار شده با کود شیمیایی فسفر مورد مطالعه قرار گرفته است