سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سعید فروغی – کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
محبوبه بیات – کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
فاطمه هومانی مجد آبادی – کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید آزادگان قمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده: