سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدابراهیم رئیسی – کارشناس اقتصاد طرح، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

تعدد پروژه های مورد نیاز کشور در کلیه بخشها از یک سو و کمبود سرمایه از سوی دیگر سبب می شود تا ارزیابی اقتصادی طرح ها به عنوان یکی ازمهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت پروژه هامطرح گردد. اساس روشهای ارزیابی اقتصادی طرح ها بر برآورد هزینه ها و فایده های طرح استوار می باشد. تلاش برای برآورد دقیق تر هزینه ها و فایده های طرح می تواند درکیفیت ارزیابی اقتصادی تاثیر مثبت فوق العاده ای داشته باشد. همانطور که عدم دقت در این زمینه می تواند موجب نتیجه گیریهای نادرست گردد. پروژه های تولید انرژی برقابی در دهه اخیر با استفاده از روش نیروگاه حرارتی جایگززین مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته اند. در این چارچوب کلیه هزینه های نیروگاه حرارتی جایگزین به عنوان درآمدهای طرح منظور می گردد (شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه وبهره بردای و نگهداری) اما تا سالهای اخیر هزینه های ناشی از آلودگی محیطجهت تولید انرژی این نوع نیروگاهها نادیده گرفته شده است. این مقاله می کوشد بر پایه آخرین اطلاعات ارائه شده در زمینه محاسبه هزینه های خارجی آلاینده نیروگاه های حرارتی، با استفاده از رووش تبدیل تعدیل شده، روشی را جهت وارد کردن هزینه های اجتماعی انواع آلایندده ها، در ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی ارائه دهد.