سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا فلاح لاجیمی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اعمال کارآفرینی در سازمان ها انجام پذیرفت. برای دستیابی به این هدف، موضوع تحقیق با عنوان تاثیر ویژگیهای اعمال کار،آرینی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی در سازمان ها به پژوهش سپرده شد که نتیجه آن دستیابی به مدل مفهومی تحقیق است. این مدل در بردارنده سه عامل یا متغیر پنهان اعمال کارآفرینی، عملکرد سازمنی و مزیت رقابتی است که هر کدام دارای شاخص هایی می باشند. کارآفرینی دارای چهار شاخص خلاقیت، تمایل به مخاطره پذیری، استقلال طلبی و بهره گیری از فرصت است. عملکرد سازمانی دارای چهار شاخص مشتنری، مالی، منابع انسانی و اثر بخشی سازمانی است و مزیت رقابتی شامل پنج شاخص پ قیمت / هزینه، کیفیت ، تحویل به موقع محصول یا خدمت، نوآوری محصولات زمان رسیده به بازار می باشد.
بر اساس مدل، پرسشنامه سنجش شاخص ها تنظیم شده که بین ۸۵ نفر از کارآفرینان سازمانی در سطح کشور توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه مذکوربا استفاده از نرم افزار SPSSحول فرضیه های تحقیق در اقلب یک مدل واحد ازمون شد که نشان می دهد که عوامل کارآفرینی به غیر از فرصت طلبی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی تاثیر دارند.