سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن مقدس – اصفهان، شاهین شهر، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، دانشکده مکانی
علی نعمتی مفرح – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (نویسنده مخاطب)
عباس عبدالمالکی – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

با توجه به اثرات زیست محیطی اکسیدهای نیتروژن، امروزه مطالعه در زمینه چگونگی کاهش این گازها در فرایندهای صنعتی از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد. در این مقاله پس از ارائه مقدمه ایی در بخش یک، مکانیزمهای تولید اکسیدهای نیتروژن در پدیده احتراق معرفی میگردند. در بخش دوم تکنولوژی مرحله ای کردن توزیع جریان هوا در محفظه احتراق مطالعه می گردد. سپس در بخش سوم به معرفی روابط و واکنش های ارائه گردیده جهت مدلسازی نحوه تشکیل اکسیدهای نیتروژن پرداخته می شود. در بخش چهارم، نتایج حاصل از شبیه سازی محفظه احتراق، با بهره گیری از تکنولوژی مرحله ایی نمودن توزیع جریان هوا در محفظه احتراق و استفاده از نرم افزار فلوئنت، در حالتهای توزیع هوا به صورت یک، دو و سه مرحله ای مورد ارزیابی قرار گرفته و حالت بهینه توزیع جریان هوا در محفظه احتراق بدست می آید.