سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه طوسی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی مع
عباس خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
علیرضا بدیعی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی مع
یدا… مرتضوی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و

چکیده:

در این تحقیق کاربرد اکسیدهای پروسکایت از نوع ۳LaCoO در مبدل های کاتالیستی مورد بررسی قرارگرفته است. در ساخت پرووسکایتLaCoO3از پلیمر پلی اتیلن گلیکول ( ۳۰۰۰ (m.w)
استفاده شده است.عملکرد کاتالیست های ساخته شده در دماهای مختلف وبا گاز اگزوز شبیه سازی شده در مورد اکسیداسیون گازهای مونواکسید کربن و اتان بررسی شد. کاتالیست ساخته شده در مقایسه با کاتالیستی که به روش معمول سیترات تهیه می شود، در تبدیل گاز اتان عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. همچنین کاهش دمای کلسیناسیون موجب بهبود رفتار کاتالیست می شود.