سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا احمدیان – مهندسی مشاور مآب
حمید محمدی – مهندسی مشاور مآب
سعید نجد عطایی – مهندسی مشاور مآب

چکیده:

امروزه توسعه پایدار به ما می آموزد که در امر طراحی مسکن توجه جدی به محیط زیست و محیط طبیعی سکونتگاه های انسانی داشته باشیم.متاسفانه برخلاف رویه سنتی قرنهای گذشته، امروزه جهت طراحی ابنیه مسکونی در سکونتگاه های روستایی به شرایط اقلیمی توجه کمی می شود و این امر منجر به خسارتهای جبران ناپذیری در حال و به ویژه در آینده خواهد شد. لذا در راستای حرکت در مسیر توسعه پایدار لازم است، قانونمندی های حاکم بر مسکن روستایی در کشور شناخته شده و نتایج اینگونه مطالعات مبنایی برای طراحی و برنامه ریزی پایدار قرار گیرد.