سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی حسین پور – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
منصور معیری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
فتح الله طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

چکیده:

به منظور بررسی کارایی مصرف آب به روش آبیاری نشتی در الگوهای کاشت مختلف این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در سال زراعی ۷۹-۱۳۷۸ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: فاصله ردیف ۵۰ سانتیمتر به صورت آبیاری تمام جوجه ها فاصله ردیف ۵۰ سانتیمتر با آبیاری یک در میان جویچه ها، فاصله ردیف ۶۰ سانتیمتر با آبیاری تمام جویچه ها فاصله ردیف ۶۰ سانتیمتر با آبیاری یک در میان جنیچه ها، فاصله ردیف ۹۰سانیمتر با دو خط کشت روی پشت و فاصله ردیف ۱۰۰ سانیمتر با دو خط کشت روی پشته که مجموزعا ۶ تیمار را تشکیل دادند.