سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد بوشهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف
عباس بوشهریان – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آب بندی بتن و لوله های ساخته شده از بتن آرمه که در انتقال هر نوع جریان فاضلاب استفاده میشوند، اهمیت بسیار بالایی در جنبه های مختلف ۱ – آلودگی آبهای زیر زمینی و۲ – دوام لوله ها دارد. در این مقاله به بررسی تحقیقات گوناگون انجام شده در رابطه با دوام لولههای بتنی میپردازیم. لذا درتحقیقات در این زینه، بر روی لولههای با قطر ۵۰۰mm که از جنس بتن معمولی، بتن آرمه و بتن دارای الیاف فولادی ساخته شده بودند، آزمایشهای آب بندی انجام شد. آزمایشهای نفوذ پذیری مختلفی روی لوله های ساخته شده از ترکیبات و مواد مختلف با هدف دستیابی به آب بندترین لوله صورت گرفت. آزمایشات روی بتن معمولی که بتن آن از آهک مرغوب رد شده از الک شماره ۱۰۰ (فرمول درمتن اصلی مقاله )با درصد وزنی ۷% نسبت به وزن خشک کل سنگدانه ها به عنوان فیلر تشکیل شده بود، آشکار کرد که این لولههای ۵۷ % بهتر از لوله های تشکیل یافته از بتن بدون فیلر عمل کردند. این نتایج به طور محسوس بیان میکند که افزودن الیاف فولادی و فیلرهای معدنی خاصیت نفوذپذیری لوله ها را بهبود می بخشند.