سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
علی اصغر پورمیرزا – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمد حسن صفر علیزاده – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
زهرا مهدنشین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

حشرات کامل آفت مهم اقتصادی شپشهی قرمز آرد T.castaneum تحت تابش امواج میکروویو با فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز در توان ۱۰۰ وات با زمان ۱۰ دقیقه به صورت مداوم و ۵ دقیقه – ۵ دقیقه به صورت متناوب با ۲ دقیقه استراحت بین دو موج دهی و برودت ۶ درجهی سانتیگراد با مدت زمانهای ۴۸ و ۷۲ ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تلفات حشرات کامل شپشهی قرمز آرد در موج دهی مداوم ( ۱۰ دقیقه) و ۴۸ ساعت برودت دهی، ۱۹/۵۸ درصد و ۷۲ ساعت برودت دهی ۲۵/۴ درصد بود. و در موج دهی متناوب(۵ دقیقه-۵ دقیقه)، و ۴۸ ساعت برودت دهی، ۳۷/۹۱ درصد و ۷۲ ساعت برودت دهی ۸۱/۶۶ درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که حشرات کامل این حشره در موج دهی متناوب و ۷۲ ساعت برودت دهی، نسبت به سایر
تیمارها تلفات بیشتری دارد.