سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشید پژوم شریعتی – گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکدار پور – گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا مهرانی – دانشگاه تهران
محمد مهدی اکبرنژاد – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این تحقیق اثر نسبت آب به دیزل و سرعت هوادهی بر روی نگه داشت گاز و انتقال اکسیژن در بیوراکتور های ایرلیفت با گردش داخلی مورد بررسی قرار داده شده است. از میکرو امولسیونهای آب در برش های نفتی به عنوان محیط مدل جهت شبیه سازی فرایندهای گوگرد زدایی استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که با افزایش درصد آب در محدوده ۰% الی ۲۰% نگهداشت کلی گاز و kLa کاهش می یابد. رابطه بین kLa و نگهداشت گاز تا سرعت هوادهی ۰/۰۴ متر بر ثانیه روند افزایشی را از خود نشان می دهد گرچه با افزایش نسبت آب در میکروامولیسیون های آب در برش های نفتی نرخ افزایش این دو پارامتر با افزایش سرعت هوادهی کاهش می یابد. داده های kLa و نگهداشت گاز و مشاهدات صورت گرفته در بیوراکتور نشانگر تغییر رژیم جریان از حالت حبابی همگن به حالت غیر همگن می باشد.