سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود رمش – کارشناس ارشد هوافضا، سازمان هوافضا
مسعود شاه حیدری – دانشجوی کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دا
حسن کریمی – دانشیار مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده

چکیده:

در این مقاله روشی برای مدل‌سازی استاتیکی موتور سوخت مایع ارائه شده است. این شیوه برای محاسبه ارتباطات انرژیکی پارامترهای عملکردی موتور در رژیم‌های مختلف دایم‌کاری با در نظر گرفتن تغییر پارامترهای اصلی محفظه بکار می‌رود. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، طرح بهینه سامانه سوخت مایع و مجموعه‌های آن از نظر انرژیکی انتخاب می‌شود و همچنین پارامترهای بهینه اصلی و مستقل موتور (فشار محفظه، نسبت دبی اکسید کننده به سوخت، فشار خروجی پمپ‌ها و غیره) محاسبه می‌شوند. با توجه به محدودیت‌های مختلف‌، زمانی که امکان تغییر ساختاری موتور وجود نداشته باشد، این الگوریتم می‌تواند روشی کارا برای بررسی رژیم‌های کاری موتور و انتخاب رژیم کاری بهینه باشد. الگوریتم پیشنهادی برای یک نمونه موتور سوخت مایع سیکل باز بکار رفت و نتایج استخراج شده با مشخصات نمونه بهینه یافته آن مقایسه شده و صحت نرم‌افزار نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه کد کامپیوتری، از زبان برنامه‌نویسی ویژوال فورترن ۶٫۶ استفاده شده است.