سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – دانشیار صنایع شهید احمد کاظمی – پژوهشکده شهید یزدانی
هادی مهرابیان – کارشناس ارشد، صنایع شهید احمد کاظمی – پژوهشکده شهید یزدانی
علیرضا برخورداری – کارشناس ارشد، صنایع شهید احمد کاظمی – پژوهشکده شهید یزدانی

چکیده:

در این مقاله تاثیر انرژی اکتیواسیون بر روی ساختار ناپایای موج دتونیشن با استفاده از نتایج بدست آمده از روش مدل‌سازی خطی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج بدست آمده با مشاهدات تجربی موجود مقایسه شده است. در مدل‌سازی انجام شده، ساختار پایای ‌موج‌ دتونیشن، یک‌ بعدی‌ در نظر گرفته شده و‌ با استفاده‌ از مدل‌ ZND بدست‌ آمده است. نوسانات‌ موج‌ دتونیشن‌ دو بعدی ‌در نظر گرفته‌ شده و با استفاده‌ از روش‌ تجزیه‌ عمودی‌ مُدها (Normal Mode Decomposition) مدل‌ سازی‌ شده‌ اند. برای مدل‌سازی‌ واکنش‌های انجام شده در ناحیة‌ احتراق‌ از یک مکانیزم‌ واکنش‌ کلی دو مرحله‌ای (A· B ·C) استفاده شده است، که‌ در آن‌ واکنش‌ اول‌ گرمازا و واکنش‌ دوم‌ گرماگیر می‌باشد.