سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود طاری بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد زمان کبیر – دانشیار گروه سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید رضائی فر – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله در خصوص بررسی رفتار دینامیکی ساختمان های ساخته شده از پانل های ساندویچی است که برای اولین بار در خاورمیانه صورت گرفته است. برای انجام این تحقیق، ساختمان یک طبقه با مقیاس کامل از جنس پانل های ساندویچی سبک (۳D)، بر روی میز لرزان ساخته شد و تحت شتابنگاشت زلزله های مختلف در دو جهت بهطور همزمان قرار گرفت، بطوریکه این لرزه ها بتوانند سطح جامعی از زلزله ها را از لحاظ انرژی و فرکانس در بر گیرد. بر اساس این آزمایش و با مشاهدات عینی و میدانی انجام شده نحوه تخریب سازه، محل ایجاد ترک هارفتار سازه استخراج شد. در این آزمایش پاسخ سازه با نصب ابزارهای دقیق اندازه گیری شده است و رفتار واقعی سازه از جمله جذب و توزیع برش پایه،نحوه شکست و سطح عملکرد سازه تحت زمین لرزه ای مختلف برآورد گردیده است.