سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانزادقویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق پوششهای نیکل نانو کریستالی با روش رسوب الکتریکی توسط حمام واتز در دانسیته جریان های پوشش دهی مختلف و بر روی دو زیر لایه مسی با بافتهای مرجع{۴۰۰} و{۱۱۱} تولید شد. با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکس، بافت زیر لایه و پوششها و همچنین اندازه دانه های پوششها تعیین شد و مشخص گردیدکه با کاهش دانسیته جریان پوشش دهی، اندازه دانه های پوششها ایجاد شده بر روی هر دو زیر لایه کاهش می یابد و نیز بافت پوشش از (۲۰۰) به (۲۲۰) تغییر می کند. اندازه دانه پوشش ایجاد شده بر روی زیر لایه مسی با بافت مرجع {۱۱۱} در کلیه دانسیته جریانهای پوشش دهی همیشه کمتر از پوششهای ایجاد شده بر روی زیر لایه مسی با بافت مرجع{۴۰۰} بود. علاوه بر آن مشاهد شد که پوششها در دانسیته جریان های مختلف مورفولوژی گل کلمی متفاوتی با هم دارند و بافت پوششها نیز در دانسیته جریان های غیر یکسان از (۲۰۰) به (۲۲۰) تغییر می کند. همچنین رفتار خوردگی این پوششها در محلول NaCl5/3% توسط آزمون پلاریزاسیون تافل مورد بررسی قرار گرفت. تمامی پوششها در این محلول پاسیو شدند و مشخص شد که نرخ خوردگی و دانسیته جریان پاسیواسیون با کاهش در اندازه دانه ها، افزایش و پتانسیل شکست فیلم پاسیو کاهش می یابند.