سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صائب – موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدصالح محمدصالحی – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

تاثیر ۹ صفت مرفولوژیکی تعداد پنجه ساقه در مراحل رویشی و زایشی گیاه طول بوته در مراحل رویشی و زایشی گیاه قطر داخلی و خارجی ساقه طول و عرض برگ پرچم به عنوان تنوع ژ«تیکی موثر درا فزایش مقاومت ۹ رقم برنج بینام، خزر، سپید رود، بجارد، حسنی، حسن سرائی، دم زرد، نعمت و دشت در موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت در سال های ۷۹ و ۸۰ مورد بررسی قرار گرفت.