سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسماعیل مهرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا محمدابادی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین حاتمی –

چکیده:

دراین تحقیق به مقایسه تاثیر برنامه های مختلف محدودیت غذایی کمی در اوایل زندگی جوجه های گوشتی برروی دو سویه متفاوت کاپ و راس پرداخته شده است .