سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد احمدی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
جمشید آقایی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
حیدرعلی شایانفر – عضو قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم

چکیده:

در سیستم های قدرت تجدیدساختاریافته، مدیریت سمت تقاضا و پاسخگویی بار برای اصلاح منح نی بار، کاهش هزینه ها و بهبود قابلیت اطمینان شبکه در زمانهای اوج بار و یا در زمانهایی که شبکه دچار پیشامدهای اتفاقی می شود از اهمیت زیادی برخوردار است . زیرا در این حالات قیمت انرژی الکتریکی بطور فزاینده ای افزایش یافته و مشترکین نسبت به تغییرات قیمت عکس العمل نشان می دهند . در این مقاله تاثیر برنامه پاسخگویی بار اضطراری بر قیمت و قابلیت اطمینان نقطه ای در شبکه های قدرت تجدیدساختاریافته مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور روش محاسبه قیمت و قابلیت اطمینان نقطه ای مبتنی بر محاسبات احتمالی قابلیت اطمینان و پخش بار بهینه با در نظر گرفتن اثر پاسخگویی بار توسعه یافته است . در این روش با توجه به نحوه عکس العمل مشترکین، محاسبات پخش بار بهینه AC با در نظرگرفتن هزینه های تولید و هزینه های خاموشی اجباری و یا اختیاریمشترک، در هر حالت پیشامد اتفاقی انجام شده و سهم تولید هر واحد، بار هایی که بارشان باید قطع شود و بارهایی که تمایل برای کاهش مصرفشان دارند مشخص م ی شوند. سپس از روش لاگرانژ برای محاسبه قیمت نقطه ای استفاده می شود . در پایان نیز شاخص های قابلیت اطمینان نقطه ای محاسبهمی شوند. محاسبات برای شبکه نمونه ۱ RBTS انجام شده است.