سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه احمدی – کارشناس ارشد معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه تهران مرکزی)

چکیده:

یکی از اهداف مهم بررسی مساکن روستایی و مجموعه ساخت های سکونتگاهی در یک ناحیه دستیابی به نظام سکونتگاهی آن ناحیه می باشد و همچنین به دست آوردن اطلاعاتی نسبت به هر گونه مسکن گزینی انسانی در آن منطقه که با اسن اطلاعات به مسایل مرتبط با مسکن روستاها آن طور که لازم می باشد و تا به حال پاسخ داده نشده، عملا جواب داده شود. علیرغم پیشرفت های وسیع و در اختیار داشتن مواد و مصالح جدید به دلیل آموزش ندیدن نیروهای سنتی و یا مستقر در روستا، استفاده از مصالح نامرغوب، ضعف در اجرای ساختمان هایی که در روستاها ساخته می شود، فاقد استحکام لازم بوده و مطابق استانداردهای لازم در این بحث نمی باشد.از جمله اهداف این مقاله رسیدن به راهکارهای زیر می باشد.۱-استقرار بهینه خدمات در محیط روستا هماهنگ با نظام شبکه شهری می باشد.۲-با بستر سازی برای اجرای طرح های هادی، بهسازی بافت و سایر طرح های کالبدی روستا یاری رسانیم.۳-توسعه کالبدی روستا را از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها امکان پذیر سازیم.در این مقاله سعی گردیده تا به بررسی عوامل تشکیل دهنده طرح کالبدی روستا و شناخت آنها، به راهکارهایی جهت توسعه کالبدی روستا دست یافته و کیفیت بناهای یک روستا را از لحاظ کیفیت و نوسازی و نگهداری و مرمت سنجیده و بدین ترتیب به راهکارهایی جهت توسعه مناسب و پایدار روستاها برسیم.