سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی خلج – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی محلات

چکیده:

ژربرا از جمله گیاهان خانواده کمپوزیته می باشد که دارای گلهای زیبا و بسیار متنوع است و عمر پس از برداشت مناسب، گلهای زیبا و ارزان بودن آن باعث رشد روزافزون تقاضا و همچنین تولید آن شده است. سطح زیر کشت آن در کشور حدود ۱۵ هکتار می باشد و اکثراً بدون خاک (هیدروپونیک) کشت می شود ولی بستر کشت مشخص و مناسب برای تولید آن در بین گلکاران مرسوم نیست و یکی از عاملهای کاهش تولید در واحد سطح می تواند تلقی گردد. لذا برای دست یافتن به مناسبترین بستر کاشت گل ژربرا ، آزمایش با انواع بسترهای کشت مرسوم و غیر مرسوم انجام شده است.
داده های حاصل از آزمایش نشان می دهد که تیمارها با هم اختلاف داشته و بستر شماره ۴ از لحاظ برخی خصوصیات کمی و کیفی نسبت به دیگر تیمارها ارجحیت دارد. در تیمار شماره ۴ قطر گل ، تعداد گل ، قطر شاخه و طول شاخه گل دهنده دارای شاخصی بالاتری بود. عمر پس از برداشت گل در تیمار ۴ بیشتر بود ولی اختلاف معنی دار نبود.