سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر برقندان – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
علیرضا نباتچیان – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

چکیده:

اضافه کردن مواد افزودنی از قبیل بنتونیت در اطراف الکترودها باعث کاهش مقدار مقاومت الکترود می شود در این مقاله پس از تعیین روش محاسبه مقاومت الکترودهای قائم میله ای (میله های راد) تکی یا موازی محصور در مواد افزودنی، تاثیر هر یک از پارامترهای مقاومت مخصوص خاک، مقاومت مخصوص مواد افزودنی، حجم مواد افزوده شده و فاصله الکترودهای موازی در میزان مقاومت نهایی الکترود زمین به دو روش محاسباتی عددی (با استفاده از رابطه محاسبه شده) و شبیه سازی (با استفاده از نرم افزار Cymgrd ) مشخص شده است. در ادامه پروفیل ولتاژ الکترودهای محصور در مواد افزودنی و الکترودهای بدون مواد افزودنی با هم مقایسه شده و تاثیر مواد افزودنی در پروفیل ولتاژ و به تبع آن در ولتاژ تماسی مشخص شد ه است . در نهایت هم اشاره ای به تاثیر کاهش مقاومت الکترود های قائم در شبکه های زمین گسترده می شود.