سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جعفر اکبر زاده – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد
محمد غفاری – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد
رضا رادمهر – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد

چکیده:

صنعت فرش دستباف به عنوان مهمترین صنعت در صنایع دستی و پردرامدترین صادرات غیرنفتی کشور از سالیانه دور مطرح بوده و با توجه به ارتزاق بیش از ۸ میلیون از جمعیت کشور بطور مستقیم یا واسطه و جایگاه رفیع آن دربخش فرهنگی و اجتماعی و مزایای بیشمار دیگر اهمیت روزافزونی یافته است با این حال نگاهی به امارهای سالیان قبل نشان میدهد این هنر اصیل در بازارهای دنیای امروز رقابت را به رقیبان تازه نفس واگذار نموده و چنانچه تمهیدات مناسبی برای مبارزه با معضلاتی که موجب این رکود گردیده اتخاذ نشود صنعت فرش نیز به بسیاری از هنرهای کهن ایرانی می پیوندد. لذا بحث بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین انگیزه هایتولید مفهوم اساسی این مقاله می باشد. از انجا که روشهای سنتی بازار یابی توان رقابت در بازارهای بین المللی را از این محصول استراتژیک کشور گرفته است لذا در راستای کمک به توسعه صادرات و بازاریابی صادراتی فرش دستباف دراین مقاله سعی شده تا روشهای نوین بازاریابی و لزوم بکارگیری این روشها در صنعت فرش دستباف مورد بررسی قرار گیرد.