سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمدعلی خائف الهی – عضو هیات علمی _ گروه مدیریت _ دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه تربیت مدرس
پیمان متقی – دانشجوی دکتری مدیریت _ گروه مدیریت _ دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه تربیت
محمدوحید سبط – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت _ گروه مدیریت _ دانشکده علوم انسانی _ دانشگ

چکیده:

منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی برای سازمان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است . اما همیشه چگونگی جذب و نگهداشت این عامل مهم سازمانی بزرگترین دغدغه مدیران بوده است . پیش فرض نویسندگان این پژوهش آن است که بین جذب و نگهداشت منابع انسانی یک رابطه ایستا برقرار است؛ به طوریکه موفقیت در کارویژه جذب منجر به موفقیت در کارویژه نگهداشت میشود . لذا این مقاله قصد دارد با استفاده از فن داده کاوی در قالب استراتژی مورد پژوهی به بهبود استخدام کمک نماید و از این طریق با جذب نیرو های توانمند و متناسب با سازمان، نرخ جابجایی را کاهش دهد . معمولا شرکت های داخلی در مواجهه با انبوهی ازرزومه ها و درخواست های استخدامی دارای مشکلاتی همچون عدم توانایی در استخدام نیروهای توانمند و متناسب با شرایط سازمانی خود هستند به طوریکه این مساله علت بالا بودن نرخ جابجایی کارکنان می باشد . اینمطالعه، با هدف طراحی یک مدل داده کاوی مبتنی بر درخت تصمیم و ایجاد الگویی مناسب به منظور استفاده کاربردی از فن داده کاوی، تلاش نموده است تا این خلأ را پر نموده و یک ساختار براساس الگوریتم CHAID و برای داده کاوی منابع انسانی ارایه نماید تا امکان استخراج ارتباط بین پروفایل کارکنان و پیشگویی رفتار آنها را فراهم آورد . از سوی دیگر در شرایطی که شغل های ترکیبی و چند وظیفه ای در حال گسترش هستند و تعریف یک شرح وظیفه مشخص و از پیش تعیین شده مشکل گردیده است، جمع آوری اطلاعات مختلف از کارکنان از روش های متعددی مانند مصاحبه، رزومه، آزمون های دانش شغلی، آزمون های روانشناختی، آزمون های شخصیتی و … نمی تواند به تنهایی رهگشا باشد لذا آنچه که مهم است، استخراج اطلاعات مفید از میان انبوهی از این داده ها در جهت گزینش مناسب به منظور کاهش نرخ جابجایی است و با توجه به این که داده کاوی، از نوع کشف کردن است و نه فرض کردن، نتایج بدست آمده، امکان پذیر بودن این رویکرد را از طریق فن داده کاوی به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم و به کمک درخت تصمیم تایید می نماید .