سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
هرمز فلاح املی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

آزمایش بصورت اسپیلت پلات فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با عوامل تاریخ نشاء کاری در سه سطح (۲۰ و ۳۰ اردبیهشت و ۹ خرداد ) و فاصله کاشت در سه سطح (۳۰×۱۶، ۲۰×۲۰، ۲۵×۲۵ سانتی متر) و کود نیتروژنه در سه سطح (۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلو گرم کود اوره در هکتار ) و در سه تکرارانجام شد . دراین تحقیق شاخص های رشد (LAI ،LAD ،GGR و RGR) کلیه تیمارها در طول دوره رشد با فاصله ۲۰ روز از زمان نشاء کاری مورد بررسی قرار گرفته است . بررسی های انجام شده در رابطه با شاخص های رشد نشان می دهدکه منحنی رشد هر یک از شاخص های رشد در تیمار های مختلف اعمال شده متفاوت بوده بطوری که بیشترین LAI و CGR و LAD متعلق به تاریخ کاشت دوم ( ۳۰ اردیبهشت ) و فاصله کاشت دوم (۲۰×۲۰ سانتی متر) بامصرف ۳۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار بوده است.