سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مصطفی صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
ناصر محمدیان – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
مجید عاشوری – دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای ارقام پرمحصول برنج و بررسی اثر متقابل بین تاریخ کاشت و رقم آزمایشی در سال ۱۳۷۸ در روستای ناصر سرای شهرستان رودسر اجرا گردیند بدین منظور سه رقم (نعمت، ندا و سپید رود) و چهار تاریخ کاشت (۱۵/۱۲، ۳۰/۱۲، ۱۵/۱، ۳۰/۱) در آزمایش فاکتوریل ۳*۴ در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.