سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بیات – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه تهران

چکیده:

سیمان و آهک رایج ترین تثبیت کننده های متعارف سیمانی هستند که به طور وسیعی از آنها در اصلاح و تثبیت خاکها استفاده می شود. با وجود اینکه تقریبا تمام منافع و مضرات این تثبیت کننده ها شناخته شده است اما هنوز نکات مبهمی در مورد این تثبیت کننده ها و نحوه تعیین درصد بهینه آنها وجود دارد به طور مثال یکی از این موارد در آیین نامه ایران عدم توجه به نوع کانی های رسی است. در این مقاله ابتدا تثبیت کننده های سیمانی معرفی شده و تاثیر آنها بر خصوصیات مهندسی خاک بر اساس نتایج جدیدترین تحقیقات علمی بیان می شود. در ادامه محدودیتهای استفاده از این تثبیت کننده ها بیان شده و روشهای استاندارد آزمایشگاهی که برای تعیین اثر این تثبیت کننده ها به کار می روند، معرفی می شوند.