سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صنایعی – عضو هیت علمی دانشگاه اصفهان
عباس علوی شاد – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، دانشگاه اصفها

چکیده:

آگاهی و استفاده از تجارت الکترونیکی برای همه شرکتها و ارگانهایی که سعی در ارضای نیازهای مشتریان شان در اسرع وقت و تامین برنامه ها و اهداف خود دارند، امری ضروری به نظر می رسد . این امر به خصوص در مورد فرش دستباف که یکی از مهمترین منابع ارزی کشور پس از نفت می باشد، نیز صادق است. شرکت ها باید از طریق ابزار اینترنت ، تبلیغاتاطلاعات مورد نیاز مشتیران خود را ارائه دهند و به واسطه قرار داد با شرکت های کارتهای اعتباری و شرکت های حمل و نقل روابط الکترونیکی با مشتریان خود برقرار سازند. بنابراین، تحقیق حاضر اهداف زیر را دنبال می کند که استفاده از تجارب الکترونیک در مقایسه با روشهای سنتی در افزایش صادرات فرش دستیاف چه تاثیری دارد. و نیز تبلیغات و ارائه اطلاعات از طریق روشهای الکترونیکی از نظر جلب توجه خریداران و ارائه تسهیلات و استفاده از سیستمهای پیشرفته الکترونبیکی در حین فروش از نظر جلب رضایت خریداران نسبت به سیستمهای سنتی در افزایش صادرات فرش دستباف چه تاثیری دارد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد استفاده از تجارب الکترونیک در مقایسه با روشهای سنتی برتری دارد و نیز تبلیغات و ارائه اطلاعات از طریق روشهای الکترونیکی از نظر جلب توجه خریداران و ارائه تسهیلات و استفاده از سیستمهای پیشرفته الکترونیکی در حین فروش از نظر جلب رضایت خریداران نسبت به سیستمهای سنتی موثر تر می باشد. که در این خصوص راه حل های پیشنهادی نیز ارائه شده است.