سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزت نوری زاده – هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی ، رشته
کریم اله قاسمی – هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، رشته
مسعود گنجی – هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم

چکیده:

امروزه آلودگی محیط زیست توسط پلی مرهای مختلف یک مسئله جدی است و در این خصوص پلی یورتانها بیشتر جلب توجه کرده اند. زیرا توانایی تخریب پذیری بیولوژیکی را دارند. تخریب بیولوژیکی پلیمر شامل واکنش های شیمیایی که توسط میکروارگانیسم هایی مانند باکتریها و قارچها صورت می گیرد. پلی یورتانها مواد جدیدی از پلیمرهای بسیار مهم هستند که طی سی سال گذشته مصرف آنها در تهیه مواد مختلف به سرعت افزایش یافته است. با توجه به این مطالب بالا، در این پژوهش به شناسایی باکتری های گرم مثبت تجزیه کننده پلی مرپلی یورتان پرداخته شده است.