سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یعقوب حبیب زاده – سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
رضا مامقانی – دانشگاه شهید چمران اهواز
علی کاشانی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی مراحل نمو و شاخص های رشد ارقام ماش، آزمایشی در تابستان سال ۱۳۷۹ در مزرعه تحقیقات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفدی چهار تکرار انجام شد.