سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عبدی زاده – استادیار دانشکده مهندسی موادو متالورژی دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین تحقیق تولید کامپوزیت B4C/Al2O3 ازمواد ارزان قیمت از طریق روش الومینوترمی مورد بررسی قرارگرفته است مواد اولیه B2O3 کربن والومینیم با درصدهای مختلف با هم اختلاط شده و در دمای ۱۸۰۰ درجه زینتر شدند با انجام فرایند زینتر دردمای ۱۸۰۰ درجه کامپوزیت B4C/Al2O3 تهیه شد با بررسی نمودارهای پراش اشعه X مشخص شد که برای نسبت B4C/Al2O3برابر ۲/۱ واکنش تکمیل می شود با افزایش بیشتر این نسبت تا ۲/۴ دانسیته افزایش می یابد با افزایش بیشتر این نسبت دانسیته کاهش می یابد.