سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده صدیقه (اشرف) حیدری – عضو هیئت علکمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این پژوهش یک مطالعه گذشت نگراست که اطلاعات از طریق پروژه بیماران به دست آمده است و نتایج نشان داد ۸% قربانیان میانسال مرد و ۱۲% از آنان زن بوده اند. ۱۸% مردان سالمند و ۱۵% زنان سالمند بوده اند . همه گروهها به تریاژ شدید نیاز داشته و تمام آنها قربانیان حادثه نقلیه موتوری بوده که در بیمارستان آموزشی – درمانی بستری شده بودند. اصول راهنما در تریاژ های شدید به طور جدی به کار گرفته شد که شامل : سن قربانیان تصمیم گیری در مورد اجتناب از قرار گرفتن افرادسالمند در خطرات ناشی از حوادث اگر چه بعضی از افراد نیاز به درجات متفاوتی از تریاژ داشتند ولی با توجه به امکانات ناچیز و قابل دسترس بودن ، اصول راهنما به کار برده شده.