سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اردلان سلیمانی اصفهانی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نوربخش فولادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

تزریق جریان ثانویه در ناحیه واگرای نازل مافوق صوت یکی از روش هایی است که با استفاده از آن، راستای بردار تراست پیش برنده های فضایی تصحیح (کنترل) می گردد. تزریق یک جریان عرضی ثانویه در جریان مافوق صوت درون نازل موجب می شود تا در اثر موج ضربه مایل تشکیل شده درون نازل، تقارن محیطی میدان فشار بر روی دیواره های نازل از بین رفته و در اثر آن یک مولفه نیروی عرضی خالص ایجاد گردد که با استفاده از آن به عنوان یک نیروی کنترلی، نسبت به تصحیح مسیر فضاپیما می توان اقدام نمود. تزریق جریان ثانویه درون نازل با استفاده از انژکتورهایی که به صورت محیطی بر روی بدنه بخش واگرای نازل هم گرا- واگرا تعبیه شده اند، صورت می گیرد. در این مقاله با تحلیل میدان جریان درون نازل به هنگام اندرکنش جریان اصلی و جریان ثانویه، تاثیر فشار جریان تزریقی و موقعیت جریان تزریقی بر عملکرد سیستم کنترل بردار تراست با استفاده از تزریق جریان ثانویه (SITVC)، بررسی شده است.