سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیامک حسین پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
هومن راه حق – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک – سیستم محرکه خودرو

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه و بررسی تستهای عملکرد و آلایندگی انجام شده بر روی موتور PR4-236V و شبیه سازی فرایند پاشش سوخت و احتراق دراین موتور، جهت مطالعه اثر تزریق چند مرحله ای سوخت بر روی فرایند احتراق و آلاینده های خروجی به کمک کد کامپیوتری KIVA می باشد. تستهای انجام شده بمنظور رساندن سطح آلایندگی موتور به محدوده تعیین شده در استانداردهای الایندگی اروپا انجام شده است که در این تحقیق با توجه به محدودیتهای آزمایش از شبیه سازی برای تکمیل این موضوع استفاده گردیده است. آزمایش های انجام شده بر روی پارامترهای تزریق سوخت بوده و شامل بررسی تاثیر تغییر در زمان پاشش و فشار پاشش سوخت در موتور مورد نظر می باشد. آزمایشات توسط کد کامپیوتری شبیه سازی شده و نتایج ارایه شده، نشانگر دقت و پایداری کد در شبیه سازی عملکرد و آلایندگی موتور مورد مطالعه می باشد. علاوه بر آن ، پاشش چند مرحله ای سوخت مدلسازی شده و نتایج حاصل بیانگر کاهش آلاینده های تولیدی با استفاده از تزریق چند مرحله ای مناسب می باشد.